Durant la setmana de Cultura i Valors, a 3r d’ESO es van treballar diferents ODS a través de les assignatures curriculars:

 • Llengua catalana, castellana i anglesa: ODS 5 – Igualtat de gènere
 • Educació física i optativa d’EF: ODS 5 – Igualtat de gènere
 • Matemàtiques: ODS 5 – Igualtat de gènere
 • Ciències socials: ODS 17 – Aliances per aconseguir els objectius
 • Biologia: ODS 15 – Vida d’ecosistemes terrestres
 • Tecnologia: ODS 4 – Educació de qualitat
 • Física i química: ODS 12 – Consum i producció sostenible
 • Francès: ODS 12 – Consum i producció sostenible
 • Visual i Plàstica: ODS 4 – Educació de qualitat, i ODS 12 – Ciutats i comunitats sostenibles
 • Alemany: ODS 2 – Fam zero, i ODS 3 – Salut i benestar
 • Erasmus: ODS 10 – Reducció de les desigualtats
 • Emprenedoria: ODS 8 – Treball decent i creixement econòmic

Tanmateix, s’ha creat un recopilatori en format “llibre digital”: https://read.bookcreator.com/yZKnv46D14bA0MdJhNTInOlFfKZ2/GUHtl-N9Q4unmv5san15eA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.